Tuesday, 20 May 2008

Statement by Dutch MP Boris van der Ham

(Boris led Dutch parliamentary efforts to grant Mehdi asylum in that country)

Homoseksuele Iranese asielzoeker krijgt toch verblijfsvergunning

158033349_4_m0As.jpg De 19-jarige Iranese homoseksuele asielzoeker Mehdi Kazemi krijgt in Groot-Brittannië een verblijfsvergunning. Dit heeft het Britse Home Office vandaag besloten. De jongen vroeg al eerder asiel aan in Groot-Brittannië maar toen uitzetting dreigde naar Iran, kwam hij naar Nederland vanwege de hier geldende bescherming voor homo's uit Iran. D66-Kamerlid Boris van der Ham is erg verheugd over het feit dat Groot-Brittannië nu toch gevolg geeft aan ons pleidooi

Nederland stuurde de asielzoeker terug naar Groot-Britannië onder voorwaarden dat hij niet teruggestuurd zou worden naar Iran. Dat werd besloten tijdens het door D66-Kamerlid Boris van der Ham aangevraagde spoeddebat. In Iran loopt de jongen kans ter dood veroordeeld te worden.

Google translation from the Dutch

Homosexual Iranian asylum seeker will still permit

The 19-year-old gay Iranian asylum seeker Mehdi Kazemi in Britain gets a residence permit. This has the British Home Office decided today. The boy asked earlier sought asylum in Britain but when threatened expulsion to Iran, he came to Canada because the force here for protection from Iran's gay. D66-Boris van der Ham House is very pleased about the fact that Britain now gives effect to our plea

Netherlands sent the applicant back to Great Britain under conditions that he would not be returned to Iran. This was decided during the House by D66-Boris van der Ham requested urgent. In Iran, the boy likely to be sentenced to death.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails